4. fáze: Zveřejnění výsledků
UTB

Vítejte na internetovém portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve Zlíně od školního roku 2016/2017. 

Prostřednictvím tohoto portálu mohou zákonní zástupci online registrovat své děti do příslušných mateřských škol (dále jen MŠ).

Jsou zde uvedeny všechny MŠ, včetně jejich detašovaných pracovišť, jejichž zřizovatelem je statutární město Zlín – viz mapa MŠ (tedy ne soukromé MŠ).

UPOZORNĚNÍ: Pro správný chod stránek a registraci je potřeba mít zapnutý javascript a povoleny cookies. Pokud vám nepřijde potvrzení registrace při zakládání uživatelského účtu rodiče, je to nejspíš tím, že jste zadali chybnou emailovou adresu. Proto doporučujeme si emailovou adresu před odesláním důsledně překontrolovat. Pro dokončení registrace je třeba odkliknout odkaz v potvrzovacím emailu. Toto stačí udělat jen jednou! Další přihlášení do systému provádějte kliknutím na nabídku Přihlášení nahoře v menu.

Pokud se vám stránky zdají nepřehledné, doporučujeme navštívit NÁPOVĚDU, kde jsou rady a videonávody.

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:


1. fáze: REGISTRACE od 26. 2. 2016 do 14. 3. 2016

 • Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách - ZDE. Zde je NÁVOD.
 • POZOR!! Do systému k řádnému zápisu dne 15.3.2016 zaregistrujte pouze děti, které dovrší minimálního věku 3 let do 31.12.2016. Žádosti mladších dětí nebudou u zápisu 15.3.2016 do přijímacího řízení zařazeny. Mladší děti, které dovrší věku 3 let 1.1.2017 a později, mohou být přijaty dodatečně v případě, že po ukončení řádného přijímacího řízení zůstanou v kapacitě dané mateřské školy volná místa. Možnost pozdějšího podání žádosti a případného přijetí mladšího dítěte je nutno vždy předem projednat s ředitelkou dané mateřské školy.
 • Vytvoření elektronického profilu dítěte - vyplnění a uložení všech údajů o dítěti - ZDE (funguje pouze po přihlášení). (Upozornění !! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte). Zde je NÁVOD.
  Tento krok bude možný pouze v první fázi, tj. od 26. 2. do 14. 3. 2016!
 • Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
 • Výběr  a „registrace“, tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ - viz NÁVOD.
 • Vytisknutí vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádosti) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané MŠ.
 • V případě „registrace“ dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou MŠ samostatná žádost.
 • Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.
 • Potvrzení lékaře o očkování.
  Upozornění!  V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno!


2. fáze: PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ - 15. 3. 2016 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

 • Předání žádosti ve vybrané MŠ (vyplněné a podepsané, s potvrzením o očkování).
 • V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ osobně. Bez osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.
 • Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo.  Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.

3. fáze: ROZHODOVÁNÍ do 14. 4. 2016

 • Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
 • Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kriterií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 14. 4. 2016.

4. fáze: ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
 • Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 BUDE UKONČENO V TERMÍNU DO 31. 5. 2016.


TOPlist
Pokud máte dotazy, prohlédněte si VIDEONÁVODY, popř. si prosím nejdříve přečtěte NÁPOVĚDU (viz. menu nahoře) nebo stránku Otázky a odpovědi , kde je i kontakt na tvůrce systému.